Sint-Jan uit Duizel

Sint-Jan uit Duizel

‘Dankzij klassenteksten hebben we altijd teksten die aansluiten bij
onze thema’s en ook nog passen bij de leesniveaus van de kinderen!’