Tekstenbank op thema

Lezen is leuk als het gaat over onderwerpen waar je wat mee hebt of nieuwsgierig naar bent! Op Klassenteksten.nl hebben we een digitale tekstenbank opgebouwd van al meer dan 1000 leesteksten.

Ieder schooljaar kiezen we vier nieuwe thema’s waarmee we Klassenteksten.nl uitbreiden. Deze thema’s kunnen zowel uitgevoerd worden door leerkrachten die met jonge kinderen werken als met oudere kinderen. We houden daarbij rekening met de actualiteit: Worden er bijvoorbeeld Olympische Spelen georganiseerd? Waar over gaat de Kinderboekenweek? Komen er verkiezingen aan? Maar ook met kwesties die spelen in onze maatschappij zoals de grote toestroom van vluchtelingen. Het gaat dus om relevante thema’s waarin schoolteams en hun leerlingen zich gemakkelijk herkennen. Schoolteams mogen ook altijd aangeven welk thema zij graag in Klassenteksten.nl zien.

De thema’s worden vanuit verschillende bronnen samengesteld. We gebruiken authentieke teksten die afkomstig zijn uit informatieve boeken, jeugdliteratuur, tijdschriften en van digitale media.
Vervolgens delen we ze in onder de volgende categorieën:

Teksten voor startende lezers

Teksten voor de startende lezer (vanaf begin groep 3)

Basisteksten

Dit zijn brede en algemene teksten die leerkrachten goed kunnen gebruiken tijdens de startactiviteiten en het begin van het thema. Zo worden de subthema’s en onderwerpen die zich rondom het thema afspelen goed belicht.

Twin-teksten

Twin-teksten zijn twee teksten, fictie en non-fictie, over hetzelfde onderwerp. De informatieve non-fictie teksten geven op een zakelijke, directe manier antwoord op vragen. De fictieve teksten brengen door hun verhalende structuur de onderwerpen dichter bij de leerling. Juist de verbinding zorgt voor grote betrokkenheid bij de lezer.

Verhalende teksten

Verhalende teksten maken de onderwerpen en thema’s vaak echter en zijn inspirerend voor kinderen. Ze kunnen zich gaan inleven in het onderwerp. Bij het thema ‘Leven in oorlogstijd’ is het verhaal van Anne Frank hier een mooi voorbeeld van.

Actuele teksten

Dit zijn teksten uit de krant of van internet die een actuele maatschappelijke kwestie rondom het thema toelichten of aan de orde stellen.

Onderzoeksteksten

De informatieve teksten komen uit informatieboeken of vanaf websites. Ze sluiten aan bij de onderzoeksvragen van kinderen, geven informatie en diepen een onderwerp uit.

Poëtische teksten

Dit zijn expressieve teksten zoals: gedichten, rijmpjes en liedjes die goed bij het thema, spel en onderzoeksactiviteiten passen.