Wie zijn wij

De Activiteit

De Activiteit is het landelijke centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Sinds de start in 2002 houdt De Activiteit zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van OGO en het nascholen van pedagogische medewerkers, leidsters, leerkrachten, schoolleiders, onderwijsbegeleiders en Pabo-docenten.

Medewerkers van De Activiteit hebben ruime praktijkervaring in het onderwijs en zijn op de hoogte van recente theorieën met betrekking tot de leerpsychologie en pedagogiek. Dit maakt dat zij in staat zijn te pendelen tussen theorie en praktijk. Naast nascholing houden de medewerkers zich bezig met onderwijsontwikkeling, onderzoek en verzorgen zij nationaal en internationaal workshops en lezingen. Tevens onderhouden Isabelle Vingerhoets en Lorien de Koning de tekstenbank voor Klassenteksten.nl

Betekenisvol onderwijs voor alle kinderen en hun pedagogisch medewerkers en leerkrachten is ons uitgangspunt. Samen bouwen aan onderwijs waar je wat aan hebt; nu én later. Samen steeds een stapje verder. Niet blijven steken in mooie woorden en fraaie beelden. Laten zien en aan de slag! Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op: info@de-activiteit.nl / 072 512 3761

de-activiteit

De Stelling

Diataal en De Activiteit zijn in januari 2015 Klassenteksten gestart. In goed onderling overleg is Diataal met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gestopt met de samenwerking. De kerntaak van Diataal is de ontwikkeling van toetsen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het werken aan Klassenteksten vraagt veel tijd van de medewerkers en die tijd is niet altijd beschikbaar, zo bleek de afgelopen jaren. Het intellectuele eigendom, de inhoudelijke ontwikkeling, de auteursrechten en de uitgeefrechten berusten nu bij De Stelling, partner van De Activiteit. De Stelling is ontwikkelaar en aanbieder van ‘tools’ voor basisschoolleerkrachten.

Diataal zorgde voor Klassenteksten met name voor de niveau-indeling van de teksten, gekoppeld aan de referentieniveaus. De expertise die nodig is voor de niveau-indeling van teksten zal nog worden geleverd door Diataal, in samenwerking met medewerkers van De Activiteit.
Bovendien voerde Diataal de exploitatie (abonnementenbeheer, administratie, boekhouding) van Klassenteksten én Diataal was verantwoordelijk voor de hosting van de website en technische ondersteuning hierbij. Deze taken worden overgenomen door De Stelling, in de persoon van Niko Fijma (n.fijma@planet.nl) en telefoonnummer 06 13299370).