Wie zijn wij

De Activiteit

De Activiteit is het landelijke centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Sinds de start in 2002 houdt De Activiteit zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van OGO en het nascholen van pedagogische medewerkers, leidsters, leerkrachten, schoolleiders, onderwijsbegeleiders en Pabo-docenten.

Medewerkers van De Activiteit hebben ruime praktijkervaring in het onderwijs en zijn op de hoogte van recente theorieën met betrekking tot de leerpsychologie en pedagogiek. Dit maakt dat zij in staat zijn te pendelen tussen theorie en praktijk. Naast nascholing houden de medewerkers zich bezig met onderwijsontwikkeling, onderzoek en verzorgen zij nationaal en internationaal workshops en lezingen.

Betekenisvol onderwijs voor alle kinderen en hun pedagogisch medewerkers en leerkrachten is ons uitgangspunt. Samen bouwen aan onderwijs waar je wat aan hebt; nu én later. Samen steeds een stapje verder. Niet blijven steken in mooie woorden en fraaie beelden. Laten zien en aan de slag! Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op: info@de-activiteit.nl / 072 512 3761

de-activiteit

Diataal

Diataal ontwikkelt toetsen voor het primair en voortgezet onderwijs. De volgtoetsen van Diataal zijn methode-onafhankelijk en geven het niveau van de leerlingen weer ten opzichte van de referentieniveaus. In het primair onderwijs zijn er voor de bovenbouw toetsen voor begrijpend lezen en woordenschat beschikbaar. Onze leestoetsen werken met dezelfde kleursystematiek als die van onze tekstenbank. In het voortgezet onderwijs heeft Diataal toetsen ontwikkeld voor Nederlandse taal (begrijpend lezen, luistervaardigheid, woordenschat, taalverzorging), rekenen/wiskunde en Engels (begrijpend lezen en woordenschat). Daarnaast biedt Diataal ondersteunende materialen en onderwijsadvies in de vorm van scholing en workshops.

Toetsen om het toetsen, dat is niet wat we willen. Toetsinformatie willen we benutten om het onderwijs te verbeteren. Diatoetsen als volgsysteem kan worden ingezet bij opbrengstgericht werken. Wilt u weten wat het niveau van uw leerlingen is, zodat u tekstmateriaal kunt selecteren dat past bij het niveau van de leerling? Neem dan contact met ons op: info@diatoetsen.nl / 050 8200 120 Logo_logo_diataal